Časté otázky na vírivky

Niekoľko základných otázok a odpovedí ohľadom inštalácie a prevádzkovania vírivky.

KAM JE MOŽNÉ VÍRIVKU UMIESTNIŤ?

Najvhodnejším miestom je vonkajší priestor ako napríklad záhrada, terasa, zimná záhrada či balkón.Najviac využívané umiestnenie je vonkajšia terasa so zastrešením, prípadne zimná záhrada s posuvným zastrešením.Je mnoho ľudí, ktorí uprednostňujú kúpeľ v otvorenom priestore záhrady s možnosťou pozorovania hviezd na nočnej oblohe.Samozrejme je možné umiestnenie do interiéru, ale treba počítať s vlhkosťou pri odparovaní vody.Preto sa používa podľa spôsobu prevádzkovania a veľkosti miestnosti automatické odsávanie alebo odvlhčovače.

AKÉ SÚ POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ?

Záleží na spôsobe inštalácie vírivky, či budete vírivku usadzovať na podlahu alebo čiastočne alebo úplne zapúšťať do podlahy alebo terénu v priestore záhrady.V prípade, že vírivkubudete inštalovať na spevnené podložie, dlažbu alebo betón je potrebné dodržať pri vonkajšom umiestnení nezámrznú hĺbku tak, aby nedochádzalo v zime k pohybu podlahy (dlažby) a následnému poškodeniu spodnej dosky a celkovej nestabilite vírivky.Pri umiestnení vírivky treba počítať s celkovou hmotnosťou (zaťažením na m2) podľa typu vane, a to najmä pri inštalácii do nadzemných podlaží a balkónov.Tu odporúčame vopred prerokovať umiestnenie najlepšie so statikom.
Pri inštalácii zapustením do podlahy v interiéri alebo na záhrade sa usadzuje vírivka po spodný okraj skeletu.Spôsob inštalácie vírivky odporúčame vopred prerokovať s dodávateľom.Potrebnú hĺbku pre montáž, spôsob riešenia elektro prípojky a vypúšťacieho ventilu podľa zvoleného modelu.

AKÉ SÚ POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÚ PRÍPOJKU?

V rozvodnej skrini je potrebné inštalovať zodpovedajúce samostatné istenie podľa typu vírivky a od neho do priestoru vírivky privediete kábel s 2 - 3 metrovou rezervou, vrátane samostatného žltozeleného zemniaceho drôtu.Jednotlivé typy pripojenia nájdete v technických dátach víriviek na webových stránkach.Všetko odporúčame prerokovať vopred s dodávateľom vírivky.

JE POTREBNÝ PRÍVOD VODY K VÍRIVKE A ODPAD ?

Prívod vody (napúšťanie) k vírivkám sa rieši individuálne podľa umiestnenia.Pokiaľ je to technicky možné, je dobré po dohode s dodávateľom vopred umiestniť na vhodné miesto napúšťací ventil s flexibilnou hadicou.Je potrebné počítať s tým, že vírivku nielen napustíte, ale občas po použití doplníte vodou, ktorá pri používaní vytečie z vírivky a časť sa pri odkrytí termokrytu odparí.Väčšina používateľov toto rieši iba záhradnou hadicou, ktorú používa pri práci vonku na záhrade.

Na vypúšťanie vody v interiéri je možné pripraviť v podlahe odpadové potrubie (PVC 40–50mm), na ktoré sa pri montáži vypúšťací ventil napojí - odporúčame prediskutovať spôsob vypúšťania vopred s dodávateľom.Štandardne majú všetky vírivky umiestnený vypúšťací ventil v spodnej doske vírivky.(viď. technický výkres) 
Pri objednaní vírivky na zákazku je možné s dodávateľom dohodnúť umiestnenie vypúšťacieho ventilu podľa vašich požiadaviek.Rovnako je možné využívať na vypúšťanie vírivky bežné ponorné čerpadlo.

AKO ČASTO SA MENÍ VODAVO VÍRIVKE?

Pri privátnom používaní sa mení voda vo vírivke približne 1× – 4× do roka.Všetko však záleží na mnohých okolnostiach ako je početnosť používania či osobný prístup pri údržbe vírivky.Ďalším dôležitým vplyvom na životnosť vody je samozrejme vybavenie vírivky filtráciou, ozonátorom a ďalšími technickými prvkami.Čo taktiež pri nákupe vírivky zákazníkom odporúčame, je vopred zistiť kvalitu vody, ktorú bude napúšťať vírivku.Dôvodom je často vyskytujúca sa vysoká tvrdosť vody, prítomnosť železa a ďalšie zvýšené hodnoty prvkov vo vode ovplyvňujúce konečnú kvalitu a životnosť vody.

Pri využívaní na komerčné účely je nutné zariadenie prevádzkovať za prísnejších hygienických podmienok a odporúčame vybaviť vírivkuprídavnou filtračnou nádobou.Je potrebné dodržať aj ďalšie podmienky, o ktorých získate bližšie informácie vo vyhláške.

AKÉ VYSOKÉ SÚ NÁKLADY PRI VNÚTORNOM A PRI VONKAJŠOM UMIESTNENÍ?

Záleží na veľkosti vírivky, teda objemu vody, frekvencii používania, umiestnení vírivky v interiéri alebo vonku pod uzavretou pergolou alebo voľne v priestore.Vzhľadom na to, že sa v poslednej dobe výrazne zvýšili ceny energií je potrebné podľa tarify užívateľa vypočítať denné prevádzkové náklady na základe udávanej spotreby jednotlivých modelov.

Pokiaľ sa bude jednať o vonkajšiu celoročnú prevádzku, tak sú namerané spotreby našichvíriviek KingSpas s modelovým radom od novembra roku 2021nasledujúce:
Malé vírivky do 500 litrov vody:4-6 kWh/deň -zimné obdobie a2-4 kWh/deň -letné obdobie
Stredné vírivky do 800 litrov vody:5-8 kWh/deň -zimné obdobie a2-5 kWh/deň -letné obdobie
Veľké vírivky od 1000 - 1400 litrov vody:7-10 kWh/deň -zimné obdobie a3-6 kWh/deň -letné obdobie

Pri umiestnení vírivky v interiéri, kde bude stála teplota vzduchu nad 20 ° C budete približne na polovičných nákladoch oproti vonkajšiemu umiestnenie.Odhad nákladov platí pri privátnom užívaní 3× až 5× týždenne.Rovnako záleží na dobe prevádzky jednotlivých masážnych čerpadiel a príslušenstva ako je MicroSilk.

Tieto náklady sú kalkulované pri nastavenej filtrácii víriviek KingSpas 8 hodín denne.
Spotreba energie pri 8 hod. filtrácie s čerpadlom Gecko Flo-Master je 1,44 kWh/deň..

AKÁ NÁROČNÁ JE ÚDRŽBA VODY VO VÍRIVKE A AKÁ CHÉMIA SA POUŽÍVA ?

Pri bežnom privátnom používaní vám zaberie starosť o vírivku zhruba pol hodiny za týždeň.Najprv sa treba naučiť niekoľko zásad ako je meranie pH a dávkovanie chémie.U víriviek, rovnako ako pri bazénoch, sa môže používať viacero typov chémie.Oproti bazénom majú väčšinou vírivky vyššiu teplotu vody okolo 35-38 ° C, čo má za dôsledok vyššiu náchylnosť na kvalitu vody.

Môžete využívať klasickú chlórovú chémiu, ktorá pri vyšších teplotách vody a pri veľkom množstve chlóru vo vode pomerne nepríjemne čpí do očí.Dnes už dodávame zákazníkom tabletky, kde je chlór dávkovaný v rozumnej miere a táto nepríjemnosť prakticky nehrozí.Navyše tieto 20g tabletky obsahujú ďalšie 4 dôležité zložky na údržbu vody vo vírivke a stávajú sa tak veľmi pohodlným pomocníkom pri údržbe kvality vody.

Ďalšou možnosťou je použitie bezchlórovej tzv. kyslíková chémia, ktorá nie je prakticky cítiť, ale je potrebné sa s ňou naučiť dobre pracovať.Zo začiatku je lepšie častejšie kontrolovať hodnoty vody, než si zažijete správne dávkovanie, aby ste vodu udržali v dobrej kvalite.Tento systém je však trochu náchylnejší na usadzovanie nečistôt v potrubím systému celej vírivky.Pri značkových systémoch elektroniky následne dochádza k zaneseniu čidiel a automatickému blokovaniu ohrevu.Preto je nutné pri každej výmene vody najskôr špeciálnym čističom vírivku nechať prepláchnuť, aby sa usadeniny zo stien potrubia odstránili.

Asi menej známou dezinfekciou vody vo vírivke je dezinfekcia vody brómom, čo je veľmi účinný a nenáročný spôsob údržby čistej vody vo vírivke.Dávkovanie je veľmi jednoduché, pomocou 20g brómových tabliet, ktoré sa vložia do priestoru filtra alebo malého plaváka.

Z doplnkovej výbavy víriviek KingSpas si tiež môžete zaobstarať sanitizačný systém Gecko in.Clear fungujúci na báze bromidu sodného, ​​ktorý automaticky udržuje správnu hladinu brómu vo vírivke.

JE MOŽNÉ VÍRIVKU PREVÁDZKOVAŤ NA MINERÁLNU MORSKÚ SOĽ ?

Vírivky musia byť vybavené zodpovedajúcou technológiou a komponentmi, ktoré týmto minerálnym soliam odolávajú.Vírivky KingSpas väčšinu týchto parametrov spĺňajú už v základe, pretoževšetky čerpadlá víriviek KingSpas sú od kanadského výrobcu GECKO.Pokiaľ zákazník prejaví záujem o prevádzkovanie vírivky napr. so soľou z mŕtveho mora, zoznámime ho s podmienkami, ktoré musia dodržať a tie sú následne uvedené v zmluve.

TREBA NA ZIMU VÍRIVKU VYPÚŠŤAŤ ?

Vírivky KingSpas sú štandardne dodávané s termoizoláciou na celoročnú prevádzku a je možné ich teda využívať nepretržite. Kto nechce v zime vírivku prevádzkovať, vypustí vodu z celého priestoru vane vypúšťacím ventilom. Zvyšnú vodu v potrubnom systéme vypustí povolením matice na vstupe do hydromasážneho čerpadla a cirkulačného čerpadla (spodné maticové spoje), tak aby voda nezostala v čerpadlách a ohreve. Pre správne zazimovanie odporúčame objednať túto službu u dodávateľa. V prípade, že dôjde k poškodeniu zariadenia neodborným zazimovaním, záruku na poškodené diely už nie je možné uplatniť.

AKÁ JE ODPORÚČANÁ DOBA MASÁŽE ?

Riadiaci systém je nastavený tak, že po spustení hydromasážneho motora sa vírivka automaticky vypne po 20 minútach.To je odporúčaná doba masáže vodným prúdom.Túto dobu odporúčame dodržiavať hlavne po začiatku, keď nie je telo na tento spôsob masáže zvyknuté.Samozrejme systém umožňuje opätovné spustenie hydromasážneho motora a môžete masáž opakovať podľa vlastného uváženia.

AKÁ JE ODPORÚČANÁ TEPLOTA VODY VO VÍRIVKE ?

Maximálna nastaviteľná teplota ohrevu vody vo vírivke je 40 °C.V chladnejšom období sa používa teplota v rozsahu 36 - 38 ° C, ale je to veľmi individuálne a záleží na okolitej a pocitovej teplote vzduchu.Tiež je rozhodujúce umiestnenie vírivky, či je inštalovaná vo vnútorných temperovaných priestoroch alebo vonku na záhrade.V letných mesiacoch sa využívajú skôr nižšie teploty okolo 30 °C.Možnosť nastavenia ohrevu je možné s presnosťou 0,5 °C.

AKÉ ZÁSADY TREBA PRED VSTUPOM DO VÍRIVKY DODRŽIAVAŤ?

Základným pravidlom by mala byť očista tela sprchou.Odporúča sa osprchovať vodou bez použitia mydiel alebo sprchových gélov.Nenechávajte na plavkách pri vstupe do vírivky kovové ozdobné predmety, pretože ním môžete poškodiť skelet vírivky.Teplá voda vo vírivke môže niektorým osobám spôsobovať nevoľnosť, a preto sa odporúča využívať vírivku v prítomnosti druhej osoby, to platí najmä u detí.V prípade tehotenstva sa neodporúča používať vírivku viac ako 10 minút a teplotu maximálne 37 °C.

Showroom

Za Tehelnou 657
053 21 Markušovce
ukázať na mape

Kontakt

+421 534 298 420
+421 901 901 555

uplné kontakty

Otváracia doba

PO - PÁ: 8:00 - 17:00 hod
Nemáte čas v pracovných dňoch? Dohodnite si návštevu u nás na víkend.